Tel : +48 12 307 25 10   |   E-mail : sekretariatcognosco@gmail.com

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA Informacja telefoniczna pod nr telefonu: +48 12 307 25 10

Przekaż 1% podatku

Pomóż nam prowadzić naszą działalność. Jeżeli korzystałeś z naszej pomocy i chcesz, żeby inni też mogli z niej skorzystać, lub po prostu chcesz wesprzeć nasze działania, pamiętaj o nas podczas wypełniania deklaracji PIT. Więcej >

Pomóż pomagać!

Mamy oficjalny status Organizacji Pożytku Publicznego, pomóż nam dalej realizować naszą misję i pomagać innym. Przekaż nam darowiznę. Więcej >

kto może skorzystać z pomocy?

Kto może otrzymać pomoc nieodpłatnie:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • kombatanci i weterani wojenni,
  • rodziny wielodzietne,
  • osoby powyżej 65 roku życia,
  • osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Uprzejmie informujemy, iż istnieje możliwość przesłania wiadomości mailowej zawierającej zwięzły opis problemu z którym Państwo się zgłaszają. W wiadomości prosimy o podanie swojego numeru telefonu. Nasz wolontariusz skontaktuje się z Państwem telefonicznie w celu omówienia Państwa sytuacji. 

Pomoc prawna udzielana jest osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Jeśli jesteś osobą która spełnia kryteria do otrzymania bezpłatnej pomocy z Fundacji “Cognosco” zadzwoń do nas w celu rejestracji na bezpłatną poradę prawną.

jaką pomoc można uzyskać?

Pomoc Fundacji obejmuje:

  • informację o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • dzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Współpracujemy z PITax.pl Łatwe podatki

Referencje