Tel : +48 12 307 25 10   |   E-mail : sekretariatcognosco@gmail.com

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA DLA NAJUBOŻSZYCH Rejestracja telefoniczna pod nr telefonu: +48 12 307 25 10

Przekaż 1% podatku

Pomóż nam prowadzić naszą działalność. Jeżeli korzystałeś z naszej pomocy i chcesz, żeby inni też mogli z niej skorzystać, lub po prostu chcesz wesprzeć nasze działania, pamiętaj o nas podczas wypełniania deklaracji PIT. Więcej >

Pomóż pomagać!

Mamy oficjalny status Organizacji Pożytku Publicznego, pomóż nam dalej realizować naszą misję i pomagać innym. Przekaż nam darowiznę. Więcej >

kto może skorzystać z pomocy?

Kto może otrzymać pomoc nieodpłatnie:

  • osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
  • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
  • kombatanci i weterani wojenni,
  • osoby powyżej 75 roku życia,
  • osoby poszkodowane w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej które znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.

Pomoc prawna udzielana jest osobom w ciężkiej sytuacji życiowej, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W związku z tym, aby uzyskać darmową poradę należy spełniać określone kryteria (zobacz Regulamin).

Jeśli jesteś osobą która spełnia kryteria do otrzymania bezpłatnej pomocy z Fundacji “Cognosco” zadzwoń do nas w celu rejestracji na bezpłatną poradę prawną.

jaką pomoc można uzyskać?

Pomoc Fundacji obejmuje:

  • informację o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach,
  • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Referencje